Zašto su angažovani zaposleni dobri za kompaniju

Fresh body and healthy mind
7. februara 2018.
Gamification – Da li igrice, osim svog zabavnog aspekta mogu imati i poslovni?
9. februara 2018.

Zašto su angažovani zaposleni dobri za kompaniju

Ako pogledamo analize koje su urađene poslednjih godina uvidećemo da su angažovani zaposleni otvoreni za nove inicijative i deljenje novih iskustava. Oni aktivno slušaju i nude podršku i izazov, uglavnom zato što im je stalo do rezultata. Oni se u sve nove projekte uključuju, jer smatraju, da kroz uticaj na budućnost kompanije, mogu uticati na svoju sudbinu.

Uključenost je jedan od načina na koji većina nas uči najbolje i dovodi nas do osećaja pripadnosti timu ili kompaniji. Proaktivnost je jedna od bitnih karakteristika angažovanih zaposlenih. Jednostavno, oni, zbog svesti o svojoj ulozi u kompaniji, razumeju ciljeve, kulturu i vrednosti organizacije tako da rado daju predloge iako to niko od njih nije tražio. Oni će retko gledati kompaniju kroz ono što im ona daje  već kroz činjenicu koliko slobode imaju da doprinesu komparativnoj prednosti kompanije u kojoj rade.

Angažovani zaposleni su energični i čine sve da bi održali traženi tempo rada. Oni su najčešći pokretači u timovima, svojim primerima inspirišu druge. Angažovani zaposleni su primeri odlične komunikacije sa svim zainteresovanim stranama: klijentima, dobavljačima, saradnicima, nadređenima, pa čak i vlasnicima. Veoma je teško opisati kako izgleda angažovani zaposleni, ali oni se razlikuju od ostalih u grupi, oni su primetni, biće uzbuđeni oko svoje uloge u timu. To su oni koji:

  • vam se uvek iskreno osmehuju i srdačno vas pozdravljaju
  • u avionu, konferenciji, sajmu ili večeri ponosno i sretno će pričati o svojoj kompaniji i biti najbolji ambasadori njenog brenda
  • kad kupuju proizvod kompanije u kojoj rade kažu osobi pored sebe koliko je taj proizvod dobar

Ova grupa zaposlenih najčešće ostvaruje svoje ciljeve jer ih razumeju i predviđaju koje su moguće smetnje za njihovo ostvarenje. Oni su fokusirani pa samim tim i produktivniji.

Zar to nisu osobine koje želite kod svojih zaposlenih? Retki su ovakvi zaposleni pogotovo ako govorimo o zaposlenim na ključnim pozicijama za poslovanje. Radite na razvoju angažovanosti vašh zaposlenih jer ćete time sigurno mnogo raditi na upravljanju talentima u kompaniji i brendiranju kompanije kao poželjnog poslodavca!