ANGAŽOVANJE
14. februara 2018.
The job you like
16. februara 2018.

VIZIJA

Da li je vizija samo slovo na papiru ili je ona bitna za vlasnika i sudbinu njegove kompanije?

Često se sastajem sa vlasnicima kompanija koji traže odanost i predanost od svojih saradnika i zaposlenih. Kada se posao razvije i krene u traženom pravcu, a kompanija postane velika, ti isti vlasnici često zaborave kako su započeli svoj posao i šta ih je držalo na tom putu. To je najčešće bivala ona luda vizija koju su mnogi osuđivali na početku, ali su im oni pokazali da se odlična vizija može sprovesti u delo uz mnogo truda i predanosti. Promena koja se desila je činjenica da svi zaposleni ne znaju šta je njihova vizija.

Setite se svoje strasti kada ste počinjali i kada je jedina energija koja vas je gurala dalje bila vaša vizija. Pokušajte prizvati te emocije i tu pozitivnu energiju i pokušajte je preneti svojim saradnicima, omogućite svojoj viziji da se vrati u život i da i drugi veruju u nju. Ako u svakom zaposlenom zasadite seme te vizije iz nje će izrasti poverenje, odanost, želja za više, inicijativa i mnogo drugih plodova koji će voditi kompaniju napred.

Neka vaša vizija bude vidljiva kao smisao i putokaz koji vas drži na putu. Svi članovi tima bi trebali videti viziju koja se odražava u vašem ponašanju i vašim odlukama. Pobrinite se da vaš tim vidi kako su postignuti rezultati povezani sa tom vizijom, jer će na taj način pokrenuti dodatni napor i motivaciju kod svih.

Jedan od najvećih vizionara novog doba je bio Steve Jobs. On je tako strastveno pričao o svojoj viziji što je podiglo Apple od trnja do zvezda. U svim sferama poslovanja on je redovno koristio mogućnost da prenese svoju viziju, dok je radio na novim proizvodima, dok je upravljao ljudima. Svoje saradnike je viđao redovno i oni su bili zaduženi da sve informacije proslede do svih zaposlenih. Na ovaj način je obezbedio da njegova lična vizija bude jasna onim predstavnicima na tržištu koji su u prvim redovima.

Steve Jobs je napravio još jedan korak da bi bio siguran da je svakom članu tima jasno šta su njegovi/njeni ciljevi i kako je svaki pojedini zaposleni povezan  s Apple-ovom celokupnom vizijom tako što je definisao DRI model ( direct responsible individual -direktno odgovoran pojedinac).

Koncept DRI fenomenalno funkcioniše. Ovaj concept ili bolje alat pomaže zaposlenim da znaju ko je vlasnik nekog procesa i kome se trebaju obratiti za pitanja. To nije proces ili okvir za upravljanje projektima.

Uz pomoć DRI možemo jasno znati ko je zadužen za svaki deo od bitnih aktivnosti do najprostijih izveštaja. Nekad se ovo sredstvo može koristi da bi se utvrdila odgovornost kad je nešto krenulo loše, ali najčešće bi ga trebali koristiti u sledećim situacijama:

  • U toku rešavanja složenog, među-funkcionalnog inženjerskog problema, želimo znati koji DRI je odgovoran da vodi tim sve dok se problem ne reši. Često je to menadžer inženjerskog tima ili voditelj inženjerskog programa.
  • Kada nije jasno ko ima loptu i šta se treba dogoditi, svi veruju da DRI vodi igru. Kada imate poverenja u DRI, ne morate se brinuti ako ne vidite nikakav napredak. Pretpostavljate ili da napredak zavisi od nečega što oni znaju i da će se pomak desiti kad se to nešto desi ili da rade na nečemu iza zavesa što će se pokazati korisnim. To ne ohrabruje samo one ljude koji rade na istom projektu, već takođe pomaže članovima mrežnog menadžmenta da što jasnije vide ko je odgovoran za koji deo.
  • Kad svi znaju da je nešto važno, ali niko ne oseća da je njihova odgovornost da to sprovedu do kraja tu je DRI. U kompanijama koje brzo rastu ima mnogo aktivnosti i nekad se važne stvari zaborave, ne zato što su ljudi neodgovorni, već samo zato što su zaista zauzeti. Ovde je važnije odrediti pripadnost a ne odgovornost. Kad vam neko dodeli zadatak i zadatak postane vaše “dete” onda stvarno počnete brinuti kako mu ide. Počećete opsesivno meriti i pratiti probleme i okupljati ljude oko njega i želeti da uradite nešto lepo za njih kada zajedno postignete nešto veliko.
  • DRI je takođe dobar za tim jer neće svih petnaest ljudi brinuti o istim stvarima. Glavni inženjer će biti zadovoljan jer zna da se ostali članovi tima ponekad jednostavno pojavljuju, a da će im neko drugi reći šta da rade i tako im omogućiti da se fokusiraju na posao.

Učimo od uspešnih, verujmo u svoju viziju i naučimo druge da veruju u nju.