Upravljanje učinkom i zarade i benificije

  • Budžetiranje
  • Evaluacija posla, hijerarhija poslova i struktura nivoa zarada
  • Kreiranje motivacionog sistema i motivacionih aktivnosti
  • Uvođenje sistema nenovčane motivacije
  • Uvođenje sistema upravljanja učinkom povezanog sa nagrađivanjem
  • definisanje poslovnih ciljeva kod menadžera i zaposlenih
  • definisanje i implementacija sistema kontrole i praćenja učinka