Pet faktora uspeha timova

HR and cloud technology
27. februara 2018.
Customize your information flow
1. marta 2018.

Pet faktora uspeha timova

U svojoj knjizi “Disfunkcije tima “ Patrik Lencioni je definisao pet potencijalnih disfunkcija u timu, kao pet učestalih problema koje nalazimo u timovima. Za svakog menadžera tima je bitno da što pre uoči i otkloni ove probleme.

POVERENJE

Često nam se dešava da članovi tima ne veruju jedni drugima ili ne veruju svom lideru. Visok nivo samopouzdanja kod članova tima koji se bore da kontrolišu svoju sudbinu je obrnuto proporcionalan nivou poverenja u druge članove zbog straha da će biti označeni kao „kao crne ovce“ ako tim bude neuspešan. Da bi došli do dugoročnih rešenja bitno je da članovi tima veruju jedni drugima. To je izazov s kojim se susreće većina menadžera, ali je i neizbežan u izgradnji uspešnog i zdravog tima.

PRODUKTIVNI KONFLIKT

Konflikt nije uvek loš,  zdrava debata i diskusija mogu doneti dobra rešenja. Dobra ideja se najčešće dobije kada dvoje ili više ljudi iznose svoje ideje i pokušavaju da ubede ostale da je njihov stav ispravan. Zato je bitno potaknuti članove tima da se upuste u zdravu debatu iako po prirodi većina njih prihvata sve što im se predloži da bi izbegli konflikte u timu. Zadatak menadžera je da neguje kulturu produktivnog konflikta u cilju podsticanja učenja i inovativnosti.

OBAVEZA/PREDANOST

Zaposleni koji su dodeljeni timu često glume zainteresovanost za tim jer ne žele da budu njegov deo niti ih interesuje zajednički cilj. Zato je veoma bitno da se kod izbora članova tima jasno definiše uloga svakog pojedinog člana i da svaki od njih zna koliko je važan u uspehu celog tima i ostvarenju timskog rezultata.

ODGOVORNOST

Odgovornost u uspešnom timu nije samo jednosmerna. Članovi tima odgovaraju i jedni drugima i svom lideru. Ipak, često se dešava da niko u timu ne odgovara za ono što se uradi ili propusti da se uradi, što dovodi do lošeg učinka tima.

TIMSKI REZULTAT

Ako članovi tima gledaju samo svoje rezultate, a ne kako oni utiču na rad drugih članova tima i na zajednički rezultat, velika je šansa da tim neće uspeti. Zato je bitno da glavni cilj bude timski uspeh.

Ovih pet problema daju jasnu sliku šta može biti loše u timu koji je stvoren da bi išao prema definisanom cilju. Uspešan menadžer će ih na vreme uočiti i na vreme ih otkloniti. Tim koji uspe da ih izbegne biće veoma uspešan.