Individualni i kolektivni radni odnosi i usklađenost sa zakonom

  • Izrada ugovora u radu u skladu sa poslovnim potrebama
  • Izrada obaveznih internih akata iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalom
  • Kreiranje priručnika za zaposlene (employee handbook)
  • Uspostavljanje poslovne saradnje sa sindikalnim predstavnicima
  • Pregovori sa sindikatom